Sportjog - egyesületek, vállalkozások, PTK

sportjog

Sportjog! Új rovatunkban az ellenfelem.hu Rippel-Szabó Péter ügyvéd, jogi tanácsadó segítségével és közreműködésével igyekszik majd a sportjog, ill. sporttal kapcsolatos jogi esetek mélyére világítani!

A sportegyesületeknek és sportvállakozásoknak legkésőbb 2016. március 14-én dönteni kell az Új Ptk. szerinti továbbműködésről. Több mint másfél éve, 2014. március 15-én lépett hatályba az új Polgári Törvénykönyv (“Új Ptk.“), mely egyúttal hatályon kívül helyezte a korábbi Polgári Törvénykönyvet.


Az Új Ptk. az egyesületek és ezeken belül sportegyesületek működésének mindennapjait is érinti. A hatálybalépéskor a már ebben az időpontban is létező egyesületek számára nem volt rögtön kötelező az Új Ptk. szabályainak alkalmazása, azonban van egy végső határidő is: a sportegyesületeknek legkésőbb 2016. március 15-étől az Új Ptk. szabályai szerint kötelező tovább működniük.


A sportegyesületeknek legkésőbb 2016. március 15-ig az alapszabály Új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő módosítását változásbejegyzési kérelemként kell benyújtaniuk az illetékes bírósághoz. Nem biztos, hogy érdemes a sportegyesület alapszabályának módosításával megvárni 2016. márciusát, mivel ekkor egyrészt a hirtelen megnövekvő bírósági ügyteher miatt a sportegyesület változásbejegyzési eljárása a megszokottnál több időt vehet igénybe, másrészt a közgyűlés megfelelő összehívása és megtartása is gondot okozhat. Érdemes lehet minél előbb dönteni az alapszabály Új Ptk.-nak megfelelő módosításáról és annak bírósághoz való benyújtásáról!


2016. március 15. napjától valamennyi korlátolt felelősségű társaság (“kft.“) – így a kft. formában működő sportvállalkozás is – köteles a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Új Ptk.“) rendelkezései szerint működni, azaz legkésőbb eddig az időponting köteles
  • a létesítő okiratát az Új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően módosítani; és

  • a jegyzett tőkéjét legalább 3.000.000,- Ft-ra emelni.


Mit takar a Kft. létesítő okiratának módosítása az Új Ptk. előírásainak megfelelően? Mik a jegyzett tőke felemelésére vonatkozó szabályok? Mi van akkor, ha a tőkeemeléshez szükséges tőkeerő nem áll rendelkezésre?


Erről és még több érdekességről olvashattok Rippel-Szabó Péter sportjoggal foglalkozó oldalán, ahol több cikkben foglalkozott ezzel a témával is!


FRISSÍTÉS: 2017. március 15-éig haladék jöhet!